Preview Mode Links will not work in preview mode

Skaraborgspodden


Dec 30, 2022

I avsnitt 36 får du höra hur Johan Scharffenberg grundaren till Skaraborgspodden lämnar över staffetpinnen till Maria, och hon berättar kort vem hon är och vad hon kommer att komma med 2023, dessutom så blir ju hon den nya programledaren för Skaraborgspodden framåt.
Lyssa på detta avsnitt för att lära känna Maria mer.